Avtal

Du ansvarar själv för allt du skriver i den blogg du anmält och publicerat på Heminredningsbloggar.se. Det finns ingen censur, men du måste hålla dig inom lagens råmärken. vi förhandsgranskar inte innehållet i din blogg. Du som publicerar ansvarar självständigt för innehållet och skall bland annat tillse att Bloggen, blogginlägg och kommentarer inte:

• Utgör hets mot folkgrupp, uppvigling, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring;

• Utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, såsom att utan tillstånd publicera någon annans upphovsrättsskyddade bilder m.m.;

• Utgör otillbörlig marknadsföring eller annars stå i strid mot Marknadsföringslagen;

• Utgör angrepp på företagshemligheter;

• Utgör förtal, förolämpning eller andra slags kränkningar;

• Innehåller pornografi, eller på annat sätt grovt sexuellt skildrande bilder eller texter;

• Utan tillstånd innehåller andra personers personuppgifter vilket utan begränsning innefattar uppgifter om adress, telefonnummer, e-postadress och bilder samt personnummer, uppgifter om hälso- och sjukdomstillstånd eller andra känsliga personuppgifter.

• Innehåller material som är sekretessbelagt enligt sekretesslagen.

• Innehåller filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus eller andra program som skada någon annans dator eller datorprogram.

• Innehåller religiös eller politisk propaganda. Det är heller inte tillåtet att uppmana till alkohol- eller drogkonsumtion.

Innehåller material som på annat sätt än ovanstående strider mot svensk lag. Vi utgår från att du håller språket på en god nivå och använder ditt sunda förnuft när du kommunicerar.

Om ovan nämnda regler bryts riskerar din blogg i fråga att uteslutas från Heminredningsbloggar.se.

Ändringar kan göras i Heminredningsbloggar.se -policy för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Vi uppmanar dig att titt som tätt läsa igenom vår policy för aktuell information och eventuella ändringar.

Genom att anmäla sin blogg till Heminredningsbloggar.se anses du ha accepterat villkoren i detta användaravtal.

Annons